piątek, 18 października 2013

Wprowadzenie / Introduction


Przez kolejne dni, miesiące a może nawet lata mam zamiar dzielić się z Wami moimi tworami w skali 1:12.

Pomysł zrodził się dwa lata temu w Holandii, tam ujrzałam po raz pierwszy sklep z miniaturowymi domkami. Niestety z natury mam problem z wydawaniem pieniędzy więc nic sobie nie kupiłam :) 

Po latach zbierania informacji i sił postanowiłam działać.


Over the next days, months and perhaps even years I'm going to share with You some of my "creations" on 1:12 scale. 

The idea was born two years ago in the Netherlands, I saw there for the first time a miniature houses. Unfortunately, I'm a person who is not able to spend money so I bought nothing :)

After years of gathering informations and forces I decided to act.